Únor 2018

Vzestup

21. února 2018 v 21:08 Mozaiky
Vzestupem nazývám svou cestu od vědomí zastřeného clonou k jeho postupnému prozařování paprsky uvědomování si určitých souvislostí, příčin a následků, jistých zákonů, principů, které fungovali, fungují a fungovat budou navždy. Zatím jen maličké odhrnutí clony bránící chápat, rozumět a hlavně vnímat skryté skutečnosti, posunulo mé vědomí na jinou úroveň vnímání světa. Vědomí se rozšiřuje postupně, jde to pozvolna, je třeba neustálá práce.
Je období, kdy se proces jakoby zastaví a jindy zas nabírá rychlost.
Doba, kdy byly viditelné jasné výsledky nastala nedávno, v prosinci 2017.
Splnila jsem si svůj sen a odjela do Peru. Jednalo se o expedici zaměřenou na práci v džungli, v horách, v poušti s cílem pracovat prastarými indiánskými technikami na pročišťování energetických center v těle a také rozšiřovat své vědomí.
Byla nutná příprava. Úprava stravy - speciální dieta, meditace, pití čistících čajů. Vše mělo svůj smysl, v Peru se na tuto přípravnou práci navázalo.
Při rituálech, kterými nás vždy provázeli šamani, se speciálními technikami dosahovalo změněného stavu vědomí, jehož úroveň závisela od toho, jak na sobě každý zúčastněný doposud pracoval. Zda je schopen uvolnit se, uvnitřnit, sledovat svůj dech, zklidnit mysl a vnímat jinými smysly, než vnějšími, které běžně používáme.
Stavy vědomí, kterými jsem prošla, jsou jazykem, který používáme nepopsatelné. Krása, nádhera, blaženost, jsou jen lehkým odstínem skutečné barvitosti prožitků, které jsem procítila. Přála bych tyto pocity prožít každému, stáváme se někým jiným, lepším, zářivějším, každou svou součástí více propojenějším s absolutnem.
Vzestup naší podstaty ke Světlu, navýšení našich vibrací, pročištění, uzdravení dávných i současných ublížení, lepší porozumění tomu, proč žijeme své životy v tělech zde na Zemi a mnoho dalších zásadních prožitků člověku změní další život. Je doslova katapultován do jiného stavu bytí. Stává se ve všech ohledech lepším a láskyplnějším.
Podobné stavy jsem prožila i v jiných situacích při poznávání sebe sama, a to při pobytech ve tmě, při hlubinných meditacích a při dlouhodobém půstu.
Práce na sobě, pročišťování svých energetických center, rozšiřování vědomí, pomáhá člověku žít příjemný život plný lásky a porozumění. Dokáže ho sledovat z jiného úhlu pohledu, stává se pozorovatelem a tudíž i tvůrcem. Neboť kam směřuji svou pozornost, tam proudí má energie a pokud k ní přidám vědomý záměr, tvořím.
Vzestup do vyšších vibračních úrovní všem bytostem!

Mládí

21. února 2018 v 20:45 | absoluteliberty
"Mládí" je jen slovo. Ukrývá naší představu o nás samotných, jak se vidíme ve svém, pro nás nejlepším věku, jako krásní a přitažliví pro naše okolí. Ale také se pojí s nevyzrálostí, zbrklostí, nedostatkem trpělivosti, zkrátka vším, co nám přinese prožívání života, tudíž poznání, které přichází s věkem. Nabízí se pojem "stáří", co ukrývá toto slovo, jakou představu v nás vyvolá jeho rezonance. Představa stáří se pro někoho pojí s moudrostí, vyzrálostí duše, s poznáním, zkušeností.
Pro někoho však s bolestí, nemocemi, smutkem.
Ale zpět k "mládí". Jsou lidé, kteří se krásní vidět nedokážou ani v době, kdy jsou skutečně věkem mladí. Chybí láska k sobě samotnému, Ti zestárnou velmi brzy, uvnitř i navenek. Jsou lidé, kteří se vidí stále mladí a krásní a tato představa se stává jejich životní cestou, včetně různých zákroků a plastických operací.
Jsou lidé, kteří věk nevnímají, protože pro ně není důležitý. Ve svém srdci jsou stále pružní, jemní, láskyplní a to vše se odráží na jejich zevnějšku a působí celý život velmi mladistvě. Plují životem s lehkostí, radostí a vyzařují na své okolí pozitivní vibrace. Být v přítomnosti takového člověka je doslova léčivé.
Vše máme ukryté uvnitř sebe. To jak se chápeme, jak se prožíváme, jak vnímáme okolní svět a naše začlenění do něj. To vytváří náš vnitřní "program" a jakýsi náhled na život, jeho plynutí a fungování .
Dovolme si vnímat život a jeho etapy s radostí v každém jeho období, ať již z našeho pohledu v době mládí nebo stáří.
Uvnitř jsme všichni nádherné, čisté bytosti, které hrají hru na mládí a stáří.

Žít svůj život

5. února 2018 v 12:50 | absoluteliberty
Žít svůj život podle svého, žít "svůj" život a ne život někoho jiného. Uměl by každý odpovědět, co pro něj osobně znamená, žít svůj život? Častým případem bývá, že například ve vztahu, určuje jeden z partnerů, ten co disponuje silnější energií v centru vůle, jakým způsobem se bude život obou partnerů odvíjet a ten druhý se stále přizpůsobuje. Žít svůj život znamená uplatňovat svobodnou vůli, to dopřát i svému partnerovi, případně partnerům, a umění domluvit se žít svůj život v partnerství. K žití života podle svého nepotřebujeme být sami. Je jen důležité nenechat se ovlivnit natolik, abych ztratil/a zájem o své vlastní radosti, své vlastní cesty růstu a mohl/a se svobodně vyjádřit. Žít svůj život je o svobodě rozhodování, o svobodě prožívání a volnosti a lehkosti bytí. A pokud jsme v partnerství, je to i o vzájemné úctě, otevřené komunikaci, porozumění a toleranci. Všem bytostem svobodu v žití svého života!